W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2017 r. O.Adm-010-117/17 z załącznikiem.

specjalista ds. administracyjnych
Barbara Gawor

Załączniki

Pobierz list