Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące udostępnienia Poczcie
Poskiej informcji o wyborcach naszej gminy informuję, że na chwilę
obecną nie zostały przekazane żadne dane.

Z poważaniem

Piotr Kruk

Ewidnencja Ludności

Pobierz list