dzień dobry, w załączniku przesyłamy odpowiedź w sprawie
nieudostępnienia danych wyborców Poczcie Polskiej.

Bogusława Biesiadecka

inspektor

Urząd Gminy Wymiarki

Załączniki

Pobierz list