Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Scan 04.05.20

Załączniki