Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 21 sierpnia 2017r.nr Adm-0174-24/17 wraz z załącznikami.

Z poważaniem
Magdalena Namroży
Kierownik Oddziału Administracyjnego

Załączniki

Pobierz list