W odpowiedzi na wniosek informuję, iż nasza gmina przekazała informację o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
Z poważaniem
M.Iwanicka
Kierownik USC