W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych wskazuję jak
niżej:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Zatrudniono 2 dietetyków

. Opracowywanie diet pacjentom przebywającym na oddziałach
szpitalnych

. Sporządzanie jadłospisów dekadowych dla chorych z uwzględnieniem
diet leczniczych

. Realizowanie zmian diet w terminie zleconym przez lekarzy

. Sporządzanie codziennych zapotrzebowani w produkty do
przygotowywania potraw

. Obliczanie wartości odżywczej posiłków

. Uzgadnianie rodzajów diet z lekarzem kierującym oddziałem lub
pielęgniarką oddziałową

. Udział w kontrolach przeprowadzanych w kuchni przez uprawnione
organy państwa wraz ze składaniem wyjaśnień organowi kontrolującemu

. Nadzór nad pobieraniem próbek ze wszystkich przygotowywanych
posiłków i raportowanie wszelkich odchyleń od normy bezpośredniemu
przełożonemu

. Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych - sanitarnych

. Prowadzenie rejestrów HACCP, instrukcji dobrej praktyki
higienicznej, instrukcji praktyki produkcyjnej oraz sporządzanie i
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na dostawy artykułów
żywnościowych po konsultacji z magazynierem oraz koordynatorem kuchni

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Średnio 80 pacjentów na 2 dietetyków.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Pacjenci mają możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Informują
ich o tym lekarze oraz pielęgniarki pracujące na danym oddziale.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

16,70 zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Nie.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Tak. W Załączniku

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Tak, codziennie pobierane są próbki żywności, przez osoby zatrudnione na
kuchni oraz monitorowane przez dietetyka. Dietetyk codziennie(oprócz sobót,
niedziel i świąt) monitoruje temperaturę pobranych próbek żywności i wpisuje
do zeszytu kontrolnego.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Tak. Pracownicy (pielęgniarki) które rozdają posiłki.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Nie ma umowy z zewnętrzną firmą cateringową.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Tak istnieje taka możliwość poprzez badanie satysfakcji pacjenta w punkcie 5
ankiety "Ocena posiłków podawanych przez szpital" tj. ich smak, wielkość
porcji, różnorodność i temperatura podania.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Nie

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

W szpitalu jest opracowanych 25 diet, są to diety podstawowe, łatwostrawne

Źródła :

. "Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka" Helena
Ciborowska, Anna Rudnicka

. Praktyczny podręcznik dietetyki, Mirosław Jarosz, IŻŻ

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Każdy jadłospis dekadowy posiada informację o występowaniu alergenów.
Pacjenci np. bezmleczni czy bezglutenowi mają stosowane odpowiednie
zamienniki żywieniowe.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Nie

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Nie

Pozdrawiam
Paweł Szynkowski
Kierownik Działu Higieny i Żywienia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

e-mail: p.szynkowski@szpitallapy.pl <mailto:p.szynkowski@szpitallapy.pl>

Telefon: 691 106 108

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.
Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych,
przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych może
Pan/Pani uzyskać klikając w poniższy link:

http://szpitallapy.pl/dokumenty/

Załączniki

  • P-OD_1.1_Procedura_Diety.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list