Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020r.
informuję, że Wójt Gminy Korczyna nie przekazał informacji o wyborcach
Poczcie Polskiej S.A., natomiast to czy zamierza nie jest informacją
publiczną.

Z poważaniem,

Wioletta Prajzner

Sekretarz Gminy.

W dniu 27.04.2020 o 10:51, {{ email }} pisze: