Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy pismo numer 667/2020 dot. udostępnienia
informacji publicznej.

--
Z wyrazami szacunku

Aleksandra Benedykciuk
Sekretariat z Kancelarią Ogólną
7 Szpital Marynarki  Wojennej

Załączniki

Pobierz list