W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną podaję, że informacje o
wyborcach zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A

Sekretarz Gminy

Wiesław Korzeniewski

Pobierz list