------ Oryginalna wiadomość --------
Od: "ewl@gmina-wlodawa.pl" <ewl@gmina-wlodawa.pl>
Do: sprawa-23775@federowanie.siecobywatelska.pl
Data: 5 maj 2020 o 13:50
Temat: informacja publiczna

Dzień dobry
przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
w sprawie udostępnienia danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.
pozdrawiam
Marzena Pawlik
ins. ds. ewidencji ludności
--
Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-14-45-740
Regon: 000550203
e-mail: admin@gmina-wlodawa.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we
Włodawie
Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa,adres e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: rodo@gmina-wlodawa.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji
oraz w celu,
dla którego zostały nam udostępnione.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia
skargi
do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w
siedzibie Urzędu Gminy
we Włodawie oraz na stronie: www.gmina-wlodawa.pl w zakładce klauzula
informacyjna dla interesantów
Urzędu Gminy Włodawa.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego
jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w
treść wiadomości
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju wykorzystanie,
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi i usunięcie
tego materiału
z komputera.

Załączniki

Pobierz list