Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020r.

Z poważaniem

Magdalena Uściłowska

Sekretariat

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

Załączniki

Pobierz list