W załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami.

Z uwagi na limit wielkości plików przesyłanych jednorazowo odpowiedź prześlę Państwu w 2 częściach.

-- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

Załączniki

Pobierz list