W załączeniu uprzejmie przesyłam część 3 odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

-- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

Załączniki

Pobierz list