Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek informuję, że Gmina Skierbieszów
przekazała informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem
Sławomir Kugiel
Urząd Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów