Szanowni Państwo,

Działając jako pełnomocnik SPZZOZ w Kozienicach (skan pełnomocnictwa w załączeniu) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej informuję, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Wskazując na powyższe informujemy, że w zakresie złożonego wniosku o dostęp do informacji Publicznej, Szpital zajmie stanowisko w przywołanym ustawowym terminie, którego bieg rozpocznie się po odwołaniu wprowadzonych odpowiednio w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r. poz 433 ze zm.) oraz odpowiednio po odwołaniu wprowadzonego również rozporządzeniem Ministra Zdrowie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r. poz 491 ze zm.).

Na ten moment bez angażowania dodatkowych sił personelu medycznych, możemy wskazać, że wobec personelu zatrudnionego w naszej placówce nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji szpitala (odpowiedź na pytanie 10).

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę obecnej sytuacji stanu epidemii oraz utworzeniem w naszej placówce specjalnego oddziału do opieki nad pacjentami walczącymi z COVID-19. Te okoliczności powodują, iż Szpital trwa na co dzień w nieustannej walce z bieżącymi problemami zapewnienia jak największego bezpieczeństwa wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu oraz ciągłości funkcjonowania pozostałych oddziałów szpitalnych. Naszym priorytetem jest życie i zdrowie wszystkich pacjentów naszego Szpitala, dlatego - mimo szacunku do Państwa pracy - udzielenie informacji o tak szerokim spektrum stanowi poważne ryzyko realizacji tych czynności z pokrzywdzeniem podstawowych dóbr naszych pacjentów.

Z poważaniem,
radca prawny Artur Zawolski

Pozdrawiam,
administracja
Zespół Administracji

[cid:ecb36a91-13f2-486e-869a-96a3d8e8f69a.png]

[cid:mkz_stopka_c6814749-a5d4-41d8-b69f-3f0c19ee075b.png]

Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni
ul. Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, t. 22.622.64.39, f. 22.889.27.27
kancelaria@mkzpartnerzy.pl
www.MKZpartnerzy.pl<http://www.mkzpartnerzy.pl/>
Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[cid:82e4384c-bff4-465c-bdfd-2b044e2d1f48.png]Please consider the environment before printing this e-mail.

Pokaż dojazd<https://www.google.pl/maps/dir//mkz+partnerzy/@52.2064285,20.9475988,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x471eccfaa8ee1225:0x97a1a068770e7d21!2m2!1d21.0176383!2d52.2064492>, Pokaż parking<http://www.mkzpartnerzy.pl/app/uploads/2018/03/mapka-parking.jpg>

Załączniki

Pobierz list