W załączeniu, uprzejmie przesyłam pismo Adm 0143-250/17.

Z poważaniem,
Danuta Gałązka

Specjalista ds. informacji publicznej

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
tel. (22) 55 39 196

fax (22) 55 39 197

srsr_logo_final_poziom_CMYK do maila

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

Załączniki

Pobierz list