Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020r
w sprawie, czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie
Polskiej S.A, uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Domaniewicach nie
przekazał danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Pozdrawiam
Grażyna Jamroch
Inspektor UG
w Domanieiwicach