Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej Urząd
Miejski w Zakliczynie informuje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegołowych wymogow dotyczących
raportu o stanie gminy, o ktorym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? Nie przyjęli odrębnej uchwały

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
_a) pracowali nad nim poszczeg olni pracownicy wydziałow i składali informacje
do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)_
b) powstał specjalny zespoł, ktory dyskutował o zawartości raportu przed jego
przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we wspołpracy z wyznaczoną w gminie
osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposob. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposob będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe
odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańcow
_b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej_
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorz
ąd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wojta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wojt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas
spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposob. Prosimy
o opisanie w jaki.

4\. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
Jeden radny - Przewodnicząca Rady Miejskiej

5\. Ilu mieszkańcow zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
o stanie gminy? Nie zgłosił się żaden mieszkaniec

6\. Ilu mieszkańcow wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy? Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec

Z poważaniem,
Janusz Krzyżak
\--

Urząd Miejski w Zakliczynie - Janusz Krzyżak - Sekretarz Gminy
tel. 14 632 64 70
fax. 14 632 64 55
e-mail: [ sekretarz@zakliczyn.pl](mailto:sekretarz@zakliczyn.pl)
[ www.zakliczyn.pl](http://www.zakliczyn.pl)

************************************************ *** Drukuj z głową.
Oszczędzaj papier i chroń środowisko! ***
************************************************
Pobierz list