Krzysztof Borowski
Sekretarz Miasta
tel.: 44/ 635 15 33, kom. 530409989
e-mail: <mailto:sekretarz@zelow.pl> sekretarz@zelow.pl,

_____

Urząd Miejski w Zelowie

97-425 Zelów
ul. Żeromskiego 23
e-mail: <mailto:umzelow@zelow.pl> umzelow@zelow.pl

tel. 44 6341 000

fax 44 6341 341
<http://www.zelow.pl/> www.zelow.pl

_____

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek
inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których
wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej
wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

Załączniki

Pobierz list