Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Z poważaniem,

Alicja Kędracka

Sekretarz Gminy Mieścisko

Urząd Gminy Mieścisko

Plac Powstańców Wlkp. 13

62-290 Mieścisko

<http://www.miescisko.pl> www.miescisko.pl

e-mail: <mailto:ak@miescisko.nowoczesnagmina.pl>
ak@miescisko.nowoczesnagmina.pl

tel.: 614298010

Załączniki