W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 27.04.2020 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej dot. przekazania informacji o
wyborcach Poczcie Polskiej S. A. informuję, że Urząd Gminy Nieborów nie
przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
Z up. Wójta
Iwona Furmańczyk
Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 46 838 56 13 wew. 107