W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 27
kwietnia 2020 r.

Pozdrawiam,

Milenia Poll

Inspektor ds. ogólnych

Urząd Gminy w Krzykosach
63-024 Krzykosy, ul. Główna 37
tel. 61 285 15 14 wew. 110

fax 61 285 15 92
email milenia.poll@krzykosy.pl

Klauzula poufności

Ta wiadomość wraz z załącznikami zawarta w tej transmisji jest przeznaczona
tylko dla określonego adresata. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne
informacje, i jeżeli to nie Ty jesteś wskazanym odbiorcą, nie możesz
kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią.
Jeżeli otrzymałeś tę transmisję przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne
poinformowanie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasowanie
tej wiadomość.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że w przypadku
przetwarzania danych osobowych Administratorem otrzymanych danych osobowych
jest Urząd Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Informacje
szczegółowe zawarte zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu. Dziękujemy.

Załączniki

Pobierz list