Dzień dobry,

Urząd Gminy Krzywda przesyła odpowiedź na wniosek z dn. 27.04.2020r.

Pozdrawiam

Renata Sprycha

Gmina Krzywda

ul. Żelechowska 24B

21-470 Krzywda

Tel.: 25 755 10 06

Fax: 25 755 10 61

www.gminakrzywda.pl

Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej korespondencji jest Gmina Krzywda. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: <mailto:iod@gminakrzywda.pl> iod@gminakrzywda.pl

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem <https://www.gminakrzywda.pl> https://www.gminakrzywda.pl w zakładce przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Pobierz list