W związku z otrzymaną informacja w trybie art.61 ust.1 Konstytucji RP i
art.10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję , że
Gmina Lubliniec nie przekazała danych ze spisów wyborców Poczcie
Polskiej przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania
wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na 2020 rok.
z up. Burmistrza Miasta Lublinca

--
Adam Bielecki
Naczelnik
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lublińcu
42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
tel. 34- 35 30 100 w 150
usc@lubliniec.pl

Pobierz list