W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 roku informujemy, że Wójt Gminy
Chmielnik nie przekazał Poczcie Polskiej informacji o wyborcach gminy
Chmielnik. Poczta Polska została wezwana do uzupełnienia złożonego wniosku,
a ponieważ w wyznaczonym terminie nie uczyniła tego, wniosek został
pozostawiony bez rozpoznania.

Pozdrawiam

Magdalena Wdowik-Reczek

Sekretarz gminy

Załączniki

  • image001_VYL39Jr.jpg (nieskanowany) Skanuj