Dzień dobry,

Wobec treści art.15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nawiązując do
korespondencji o udzielenie informacji publicznej Powiatowy Zespół Szpitali
w Oleśnicy odpowiedzi udzieli w terminie określonym w tym przepisie.

Pismo w wersji papierowej zostanie przesłane pocztą tradycyjną.

---

Pozdrawiam

Sekretarka PZS w Oleśnicy

Halina Palma

----------------------------------------------------------------

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1; 56-400 Oleśnica

sekretariat: tel. 071 77 67 427, fax 071 77 67 307

e-mail: <mailto:sekretariat@pzsolesnica.pl> sekretariat@pzsolesnica.pl

Pobierz list