Dzień dobry

W wykonaniu polecenia uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2017r., znak Adm.-0143-176/17.
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.

Z poważaniem

Stanisław Tronow
Oddział Administracyjny
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
ul. Przy Rondzie 3
31-547 Kraków
Tel. 12 417-55-34
Fax: 12 417-54-29
Wszelkie odpowiedzi proszę kierować na adres oddzial.administracyjny@krakow.sa.gov.pl

Załączniki

Pobierz list