W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
Urząd Miejski w Węgrowie informuje, że nie przekazaliśmy i
nie zamierzamy przekazywać danych wyborcow Poczcie Polskiej S.A. przed
przyjęciem ustawy o szczegolnych zasadach przeprowadzania wyborow powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

**Z powa żaniem
**

**Anna Kalicka**
**Sekretarz Miasta**
**Urz ąd Miejski w Węgrowie**
**ul. Rynek Mariacki 16**
**tel. 25 308 12 00 w. 113**

**Marcin Siekierzy ński
Informatyk
w Urzędzie Miejskim w Węgrowie
Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrow
tel. 537 275 473**

Pobierz list