W odpowiedzi na Państwa email z dnia 27.04.2020 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej organ informuje, że Prezydent Miasta Tarnobrzega nie
przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Tarnobrzega

Pobierz list