Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej oraz skan decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej w
zakresie punktu 6 wniosku. Oryginał pisma zostanie przesłany dziś listem
poleconym.

Z poważaniem,
Barbara Czachowska
\--
Sekretariat
Tel.: 32 27 76 102
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
NIP 648-270-05-83 | REGON 241127857
Kapitał zakładowy 89 285 850,00 zł | KRS 0000328484
Wpisany do rejestru przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

[www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl)
[www.facebook.com/szpitalzabrze](http://www.facebook.com/szpitalzabrze)

_Wiadomo ść ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne informacje. Zakazane jest kopiowanie lub
jakiekolwiek ujawnianie treści wiadomości lub jej załącznikow osobom trzecim.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i jej całkowite usunięcie z poczty elektronicznej oraz innych nośnikow
danych._

_This message and any attachment are confidential and may be privileged or
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient you
must not copy this message or attachment or disclose it to any other person.
If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete
this message from your system._

Załączniki

Pobierz list