<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej - pkt. 3.<br></p><p>Uprzejmie informuję, iż dokumentacja przebiegu i efekt&#243;w kontroli przeprowadzanych w sądach oraz wystąpienia nie są umieszczane na stronie internetowej. Osoby przeprowadzające kontrole nie wydają opinii podmiot&#243;w.<br></p><p>Kierownik Oddziału Kontroli<br></p><p>Lidia Eder<br></p></body></html>

Pobierz list