W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną .

Renata Niemiec-Bubiłek

Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i

Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Zamość

Załączniki

Pobierz list