---------- Forwarded message ---------
Od: Urząd Gminy Serokomla <sekretariat@gminaserokomla.pl>
Date: pon., 11 maj 2020 o 11:04
Subject: Odpowiedź na wniosek.
To: <biuro@siecobywatelska.pl>

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 27.04.2020r o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem,

Barbara Chaber

UG Serokomla

--------------------------------------------------------------------

Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację
chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub
podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
dostępny pod adresem e-mail: iod@gminaserokomla.pl

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane
osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia
odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych dostępna jest na stronie internetowej
http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Pobierz list