W odpowiedzi na wniosek o informację, czy zostały przekazane informacje o
wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informujemy, że organ gminy Bytnica nie
przekazał spisów wyborców do przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Poczty Polskiej S.A.

W związku z zakończeniem procesu wyborczego przez PKW nie ma potrzeby
przekazywania spisów wyborców operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy
Prawo pocztowe.

Wanda Kołacz

Inspektor ds. ewidencji ludności

(68) 3918708

Urząd Gminy Bytnica

66-630 Bytnica 52

Pobierz list