W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej
S.A

Z poważaniem

Iwona Kwiatkowska

UG Wyryki

Tel. 82 5913003

Załączniki

Pobierz list