Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że przekazałem informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Urząd Gminy w Makowie

ul.Główna 12

96-124 Maków

46 831 20 17

www.gminamakow.info