Siemień, dnia 11 maja 2020 r.

Urząd Gminy w Siemieniu
Ul. Stawowa 1b
21-220 Siemień

Or.1431.11.2020.AK

Do: Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
email: biuro@siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że na dzień 8 maja 2020 r. Poczcie Polskiej nie zostały
przekazane informacje o wyborcach.

--
Angelika Olek
Sekretarz Gminy Siemień
ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
tel. 833547001

Pobierz list