Udostępnienie Danych z Rejestru Wyborców

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020r., Wójt Gminy Hażlach informuje, że na dzień dzisiejszy dane wyborców nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

Z up. Wójta
Liliana Matloch
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego