Witam.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy
Brzyska informuje, iż zostały przekazane Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców
zgodnie z jej wnioskiem oraz zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Podkarpackiego z
dnia 27.04.2020 r., poleceniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.04.2020 r.,
stanowiskiem Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23.04.2020 r.
i oświadczeniem Prezesa UODO z dnia 24.04.2020 r.

Z poważaniem

Rafał Papciak

Wójt Gminy Brzyska

Pobierz list