Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach, informuję, że Wójt Gminy Puszcza Mariańska nie udostępnił w/w firmie danych o wyborcach zawartych w spisach wyborców.

Wioleta Malowaniec
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Puszcza Mariańska
ul. S. Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska