Informuję, że Gmina Korycin nie przekazała danych Poczcie Polskiej.

Joanna Kulesa-Nasuta
Sekretarz Gminy Korycin

Pobierz list