W odpowiedzi na wniosek o uzupełnienie informacji publicznej, Urząd
Gminy Krościenko Wyżne informuje, iż Gmina Krościenko Wyżne nie
udostępniła Poczcie Polskiej S.A spisu wyborców w okresie wskazanym we
wniosku z dnia 11 maja 2020 r. doręczonym drogą elektroniczną.

---
Pozdrawiam
Kacper Sabik
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
te. 13 43 151 90. wew. 20

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację
z 27 kwietnia chcielibyśmy upewnić się, czy po dniu przesłania
odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa
urząd nie przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.? Odpowiedź
prosimy przesłać na adres: {{ email }}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego --
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872