Gmina Błażowa woj. Podkarpackie

36-030 Błażowa Plac Jana Pawła II nr.1

Gmina Błażowa nie przekazała Poczcie Polskiej spisu wyborców

Na wybory Prezydenta RP do 10V.2020

Wiesław Wania sekretarz gminy