Odpowiedź na uzupełnienie wniosku - w załączeniu

Dnia 11 maja 2020 17:57 sprawa-24790@fedrowanie.siecob napisał(a):Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24790@fedrowanie.siecob

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz

-- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-05-04 09:53:33.460168+00:00 z
> adresu ugblizyn@wp.pl: > W załączeniu odpowiedź Wójta Gminy Bliżyn
> > Dnia 27 kwietnia 2020 10:59 sprawa-24790@fedrowanie.siecob
> napisał(a): > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10
> ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej, stowarzyszenie
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > informację czy zostały
> przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. > lub czy
> Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych
> > zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
> Rzeczypospolitej > Polskiej zarządzonych w 2020 r. sejm.gov.pl
> Wnioskowane informacje prosimy > przesłać na adres
> sprawa-24790@fedrowanie.siecob Członkowie zarządu, > zgodnie z
> zasadami reprezentacji Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski > --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2
> > | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email:
> biuro@siecobywatelska.pl > skrytka epuap:
> SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP >
> 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
> Warszawie, XIII > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki