Magdalena Zielińska

Inspektor

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1

62-740 Tuliszków

Tel. 63 279 17 72

Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Tuliszków (pl.
Powstańców Styczniowych 1863 r.1, 62-740 Tuliszków ) reprezentowana
przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków. Szczegółowy obowiązek
informacyjny znajduje się na stronie internetowej:
http://bip.tuliszkow.pl/ (zakładka Ochrona Danych Osobowych)

Załączniki

Pobierz list