W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2020r. informuję, że Urząd Gminy Wąwolnica nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A..
Z poważaniem
Piotr Kruk

Pobierz list