Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Katarzyna Kołcio-Kraus
Sekretarz Miasta i Gminy Kępno

_____

Urząd Miasta i Gminy Kępno
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
tel.: 627825824 fax.: 627825801
e-mail: <mailto:sekretarz@um.kepno.pl> sekretarz@um.kepno.pl
<http://www.um.kepno.pl/> http://www.um.kepno.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <http://bip.kepno.pl/?p=document&action=show&id=22227&bar_id=12420> (http://bip.kepno.pl <http://bip.kepno.pl/> ).

Załączniki

Pobierz list