Orchowo, dnia 12.05.2020 r.

WÓJT GMINY ORCHOWO

S.1431.21.2020

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia.2020 r. informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - pismo z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr:BPRM.4820.2.3.2020 podpisaną imiennie przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie której to decyzji otrzymaliśmy Informację - Pismo z Poczty Polskiej S.A. z dnia 24.04.2020 opatrzonej podpisami kwalifikowanymi dwóch Członków Zarządu zgodnie z reprezentacją Spółki - Poczta Polska S.A. oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia

27.04.2020 r. Łukasza Mikołajczyka Nr GW-IV.002.2.2020.3 podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odnośnie wydania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Orchowo przekazał Poczcie Polskiej informacje o wyborcach.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Orchowo

Grzegorz Matkowski

Sekretarz Gminy Orchowo

Pobierz list