Szanowni Państwo

Obecny czas jest bardzo intensywnym i wytężonym czasem pracy dla placówek medycznych i obciążanie szpitali dodatkowymi zadaniami czy udzielanie dodatkowych informacji dodatkowo ten stan pogłębia.
W odpowiedzi na Państwa maila informuję, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu nie posiada oddziału chorób zakaźnych, a więc pacjenci w pierwszej z podejrzeniem lub objawami zarażenia COVID – 19 są kierowani do placówek posiadających taki oddział.
1. We wskazanym przez Państwa okresie nie hospitalizowaliśmy pacjentów z zakażeniem COVID-19.
2. W strukturze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wszystkie procedury dotyczące postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia COVID – 19, są opracowane zgodnie z wytycznymi WHO, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz NFZ. Procedury są dokumentami wewnętrznymi i nie mogą zostać Państwu udostępnione.
3. W celu segregacji medycznej pacjentów przed szpitalem umieszczone są namioty, w których dokonywany jest pomiar temperatury i zbierany wywiad epidemiologiczny. Przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym ustawiony jest namiot dedykowany wyłącznie dla pacjentów SOR.
4. Rodzaj środków indywidulanych używanych w kontekście COVID-19 z uwzględnieniem okoliczności, personelu i zakresu podejmowanych czynności opracowano na podstawie Rational use of personal protective equipment for coronawirus disease 2019 (COVID-19).
5. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nie wykonujemy testów. testy pacjentów i personelu wykonywane są w innych placówkach.
6. Opracowano algorytm postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 w USK w Opolu.
7. Ze względu na posiadany przez szpital system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wewnętrzną politykę bezpieczeństwa informacji i zawartymi tam zapisami osobami wskazanymi do wypowiedzi medialnych jest Rzecznik Prasowy, Dyrektor Generalny oraz osoby upoważnione przez Dyrektora.

Pozdrawiam
Adriana Mazurkiewicz-Fornalik
Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
Inspektor Ochrony Danych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Al. W.Witosa 26, 45-401 Opole
tel.: 77 45 20 796

---------------------
Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnie załączonymi do niej plikami jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej znajdują się na stronie USK w Opolu http://usk.opole.pl/rodo.php
Dziękuję.

Pobierz list